Ga zelf aan de slag rond co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling en volg een leertraject.

In de leertrajecten kunnen directies, leidinggevenden, coaches of andere sleutelfiguren in de organisatie kennis verwerven, oefenen, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Deze leertrajecten kunnen intern of in open aanbod georganiseerd worden.

Leertraject co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling

Je bent directeur, kwaliteitscoördinator of een andere sleutelfiguur. Jullie willen een ontwikkelingstraject of verandertraject aangaan met de organisatie. Je wil kennis en vaardigheden opdoen rond ‘co-creatie‘ en ‘organiseren vanuit de bedoeling‘ om dit traject in goede banen te leiden. Kies dan voor het leertraject co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling.

Leertraject co-creatief leidinggeven en coachen vanuit de bedoeling

Leidinggevenden en coaches zijn belangrijke schakels om als organisatie te groeien. Wil je meer werken vanuit de bedoeling en met co-creatie dan vraagt dit ook een andere ondersteuning van medewerkers. En een andere set vaardigheden van zij die hen ondersteunen. Het leertraject is een mix van opleiding, coaching, ervaringsleren en uitwisseling. We blijven kort bij de leervragen van de deelnemers en de organisatie. In die zin bouwen we samen de leeragenda op: welke ondersteuningsnoden ervaren de leidinggevenden? Welke vaardigheden zijn noodzakelijk vanuit het ontwikkelingstraject van de organisatie?

Masterclass en leergroepen Wonen en leven in Trialoog.

Je bent directeur, kwaliteitscoördinator of een andere sleutelfiguur in een woonzorgcentrum. Je wil je woonzorgcentrum laten ontwikkelen naar meer Wonen en leven in Trialoog (bewoner, familie, WZC). Je wil kennis en vaardigheden opdoen om dit traject in goede banen te leiden. Dan is de Masterclass en de leergroepen precies wat je zoekt.