Leertraject co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling

Je bent directeur, kwaliteitscoördinator of een andere sleutelfiguur. Jullie willen een ontwikkelingstraject of verandertraject aangaan met de organisatie. Je wil kennis en vaardigheden opdoen rond co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling om dit traject in goede banen te leiden. Kies dan voor het leertraject co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling.

Dit leertraject is geen klassieke opleiding, maar een mix van theoretische kaders, coaching, ervaringsleren en leren van elkaar. We gebruiken heel wat methodieken in het leertraject die je zelf kan gebruiken in de ontwikkeling van jouw organisatie.

Een verandering trekken is een uitdagende, maar vaak ook spannende taak. Voor de meesten komt dit bovenop de dagdagelijkse job. Daarom is het belangrijk om het mandaat te hebben om dit te doen en volg je idealiter het leertraject met minstens 2 mensen van je organisatie. Bij voorkeur heeft één van beiden een directiefunctie.

Basismodule co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling

Dag 1: Het concept

 • Het theoretische concept: organiseren vanuit de bedoeling.
 • Sterktes ontdekken in je organisatie.
 • De bedoeling scherp stellen.
 • Co-creatief aan visie werken, een simulatie.
 • Het belang van trialoog.
 • Jouw rol als trekker van de verandering. Reflectie over je vaardigheden.

Dag 2: Het proces: de basisprincipes van co-creatie

 • Inzicht in leidende principes bij verandertrajecten en hoe ze je organisatie(ontwikkeling) beïnvloeden.
 • Co-creatie als antwoord.
 • Waarom Appreciative Inquiry werkt.
 • De ambities voor jouw organisatie durven stellen.
 • Van oud denken en doen naar nieuw denken en doen. Hoe pak je de drempels, die je verwacht tegen te komen in je proces, aan?

Dag 3: Eerste stappen in het proces

 • Het concept vertalen in een procesontwerp.
 • Eigenaarschap bevorderen bij medewerkers, cliënten en hun netwerk.
 • Voorwaarden scheppen om een goed traject te kunnen gaan
 • Onderdompeling leidinggevenden en sleutelfiguren in het concept, co-creatie en het proces.
 • De bedoeling laden: triggeren voor en tijdens het proces
 • De Kick-Off ontwerpen.
 • Werken met een procesgroep.

Dag 4: Het proces verder ontwerpen

 • Van bedoeling naar een concretisering van jullie werking in de toekomst: een co-creatieve aanpak.
 • De visie vertalen in een concrete en haalbare dynamische planning.
 • Je eigen proces uittekenen.
 • Het belang van werken met methodieken.
 • Omgaan met moeilijke momenten in het proces.

Dag 5: Organisatieontwerp – de systeemwereld aanpassen

 • Wiebelen of kantelen: is je organisatie klaar voor verandering?
 • Wat verwacht je van leidinggevenden en hoe krijg je hen hierin mee?
 • Wat moet er in de systeemwereld van jouw organisatie zeker aangepakt worden?
 • Een goede communicatiestructuur is cruciaal. Maar hoe pak je dat aan?
 • Hoe werken aan intrinsieke motivatie van medewerkers?
 • Medewerkers met het juiste DNA.

Extra modules co-creatie en organiseren vanuit de bedoeling

Omarm je uitdagingen, verbeter je vaardigheden en groei.

Online coaching

Je volgde de basismodule en bent gestart met een ontwikkelingstraject in je organisatie. Je wil individuele coaching tijdens je proces, wanneer jij dat nodig hebt. Dat kan! Frequentie en duur bepalen we samen. Dit kan gaan om een eenmalige coaching of een langer traject.

Leergroep

Je volgde de basismodule en wil verder verdiepen. Je leert veel van de uitwisseling met anderen. Dan is de leergroep de ideale formule.

Een leergroep gaat 4 keer per jaar door. Iedereen in de leergroep heeft de basismodule gevolgd en is bezig met een ontwikkelingstraject in de eigen organisatie.

Jullie bepalen als deelnemers de agenda van de leergroep. We werken de inhoud uit op basis van jullie leervragen.