Organiseren vanuit de bedoeling

Bekijk hier hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen in haar groei.

Organisatieontwikkeling

Ga aan de slag met co-creatie en bouw aan de organisatie van de toekomst.

Organisatieontwerp

Ontwerp je organisatie zodat ze écht de bedoeling dient.

Coaching directie

Investeer in je persoonlijke groei en laat medewerkers excelleren.

Conflictcoaching

Pak conflicten constructief aan om je organisatie te laten groeien.

Organisatieontwikkeling

Bij de coaching van verandertrajecten en de coaching van de mensen die de verandering mee vorm geven, werken we vanuit een concept waar verschillende kaders perfect samengaan: organiseren vanuit de bedoeling, co-creatie, appreciative inquiry en systeemdenken. Lees hier meer

We werken altijd op maat van wat de organisatie nodig heeft. Zo kunnen we de opstart van een traject begeleiden, de interne trekkers coachen, bepaalde aspecten van het traject ondersteunen of het volledige traject coachen. Daarom doen we vooraf altijd een gratis intakegesprek.

Organisatieontwerp

Je hebt je bedoeling, het waarom van je organisatie, scherp. Je weet waar je naartoe wil in de toekomst en hebt daar ook een concrete visie over. Dan is het ook belangrijk om je systeemwereld (de wereld van procedures, regels, organisatiestructuur, afspraken, taakomschrijvingen, … ) aan te passen.

Een vernieuwde organisatiestructuur die past bij de bedoeling en de leefwereld zal anders werken uitlokken. 

We moeten mensen in staat stellen om aan de ‘nieuwe’ verwachtingen te voldoen. Hoe gaan we de kennis en vaardigheden vergroten? Hoe zien we ons vormingsbeleid? Hoe organiseren we coaching van medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat sleutelfiguren écht een voorbeeldfunctie opnemen?

De visie bekrachtigen we ook in de formele structuren bv. wervingsbeleid, evaluatie, communicatiestructuur, beslissingsbevoegdheden, verdeling van budgetten, teamsamenstelling, 

Coaching directie

Als directie hou je vele ballen in de lucht. Je coördineert alle diensten in je organisatie, je zorgt voor een financieel gezonde organisatie, je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, je ondersteunt en coacht leidinggevenden, zoekt oplossingen voor personeelstekorten, hebt aandacht voor een gezonde en fijne werkplek en een optimale communicatie, bedenkt strategieën, werkt aan beleid, … Je staat er ook voor cliënten en hun netwerk. En tegelijkertijd moet je focus ook liggen op organisatieontwikkeling. Dat is veel en niet altijd makkelijk. Het vraagt heel wat vaardigheden en dus ook aandacht voor je persoonlijke groei. En laat dat nu net iets zijn waar vele directies de tijd niet meer voor vinden. Nochtans is het essentieel om deze job op langere termijn vol te houden.

Uiteraard kan je heel zelfstandig werken, anders deed je deze job niet. Maar soms heb je ook behoefte aan een sparringpartner, advies, ondersteuning, coaching. En dat verdien je ook. Dan kan een persoonlijke coaching helpen.

De coaching kan bij een concrete (eenmalige) vraag of in een langer traject. Frequentie en duur bepalen we samen. De coaching kan doorgaan op jouw locatie, online of een combinatie van beiden.

Conflictcoaching

Organisaties en teams zijn constant in beweging. In dat proces zijn heel wat dynamieken en ontstaan er dus ook conflicten. Daar is niks mis mee, zolang je ze maar constructief aangepakt. Vaak lukt je dat als leidinggevende van een team of directeur zelf. Soms echter zie je de bomen door het bos niet of ben je zelf te nauw betrokken om het conflict te coachen. Dan kan je een externe conflictcoach inschakelen.

Je wil een conflict in je organisatie of team duurzaam oplossen? We gaan niet op zoek naar dé schuldige, maar staan stil bij welke factoren hebben bijgedragen tot het conflict, hoe de betrokkenen het conflict kunnen oplossen en wat ze gaan doen om een dergelijk conflict te voorkomen in de toekomst.

In conflictcoaching ligt de nadruk dus niet op het ‘bemiddelen’, maar de coach maakt een constructieve dialoog mogelijk, zodat de betrokkenen zelf hun conflict oplossen.