Verzeker een vlotte en duurzame transitie

Je huidige directeur vertrekt of is langdurig afwezig. Er is nog geen opvolging. Als bestuur kunnen jullie tijdlijk wel een aantal zaken opvolgen. Maar jullie hebben nood aan meer ondersteuning in de organisatie. Dan kan interimmanagement een oplossing zijn.

Als organisatiecoach vind ik het belangrijk dat interventies in organisaties duurzaam zijn. Daarom benader ik een opdracht als interimmanager anders dan het tijdelijk overnemen van alle taken van de directeur.

Het vertrek of de langdurige afwezigheid van een directeur heeft immers een impact op de organisatie. De start of terugkomst van een directeur evenzeer. Mijn focus als interimmanager ligt op een vlotte transitie tussen de 2 periodes.

Eerst brengen we samen de huidige en toekomstige situatie in kaart. Wat zijn de sterktes van de organisatie? Wat zijn de meest urgente noden? En waar willen jullie naartoe? Wie zijn de sterktehouders in de organisatie? Hoe kunnen zij ingezet worden en welke ondersteuning hebben zij nodig?

Op basis daarvan ontwerpen we een plan en leggen we de nadruk op die zaken die nodig zijn om een stevige basis te leggen voor de toekomst van de organisatie.

De duur van de opdracht en frequentie van aanwezigheid stemmen we daarop af.