Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

De waarden van je organisatie zijn de vertrekbasis van ontwikkelingen en veranderingen. In veranderingsprocessen gaat het niet alleen over producten, diensten, targets, of omzetcijfers, maar in de eerste plaats over mensen. Zij zijn de belangrijke krachtbronnen van je organisatie. Zonder medewerkers en klanten, besta je niet! De organisatiecoach heeft oog voor het menselijk aspect van verandering, coacht het proces en houdt de focus op communicatie en samenwerking.

Projectcoaching

Een project leidt tot een excellent resultaat wanneer je elke specialist maximaal op zijn talenten kan inzetten. Mensen die samenwerken aan een project zijn specialisten in hun vakgebied. Zij hebben het meeste aandacht voor de inhoud.
Een coach kan helpen bij de afstemming van talenten, het scherp stellen van het projectdoel, het coachen van het proces, de communicatie en de samenwerking.

Effectieve leerinterventies

Je wil dat leerinterventies maximaal effect hebben op de werkvloer en in de organisatie. Je zoekt iemand die hierover mee kan nadenken en advies geven. Iemand die het proces mee ontwerpt en evalueert.
Heel wat interventies op vlak van leren en ontwikkelen bereiken niet het beoogde resultaat. Nochtans waren de intenties veelal goed. Daarom besteden we eerst ruim aandacht aan de probleemstelling en vertalen die in een positief doel (wat willen we bereiken). Daarna bekijken we welke interventies kunnen bijdragen aan de realisatie van dat doel. Training en opleiding zijn mogelijke opties, maar zijn niet altijd het juiste of enige antwoord.
We ontwerpen samen het proces en leggen de verwachte resultaten vast die als basis voor evaluatie zullen dienen.

Event

Je wil een event organiseren dat ook inhoudelijk goed in elkaar zit. Je zoekt iemand om het proces van ontwerpen en uitvoeren te coachen. Als coach ontwerp ik samen met een groep enthousiaste medewerkers uit jouw organisatie. Zo blijven we kort bij de identiteit van de organisatie en creëren we tegelijkertijd draagvlak. Bovendien kunnen de medewerkers de kennis en ervaringen die ze opdeden in het ontwerpproces ook nog nadien inzetten in de organisatie.

“Ik heb jou leren kennen als iemand met een positieve ingesteldheid, die zich niet van de wijs laat brengen door kritische stemmen of strubbelingen in het proces.
Je weet waar je naartoe wil, maar blijft soepel in het aanpassen van tijdsschema’s of methodieken.”

Mia Gys – Beleidsmedewerker CAW Antwerpen

 

Geef een reactie