Workshops

Workshops in jouw organisatie maken we altijd op maat! We voorzien een gratis gesprek vooraf, zodat we goed op elkaar kunnen afstemmen. Onderstaand vind je enkele suggesties. Mail of bel (0475 20 33 22) voor meer informatie of een afspraak.

Naar de essentie van organiseren

DSC_0005bWaar we pretenderen dat we de klant of cliënt centraal stellen, steken we veel energie in regels, cijfers, faciliteiten, vergaderingen, … Zijn we nog bezig met waar het wezenlijk om gaat? Ondersteunt het systeem de essentie van de organisatie of is het systeem de essentie geworden? En hoe kunnen we terug meer authentiek organiseren? Lees meer

Talentgesprekken voeren

DSC_0316Om de sterktes van je werknemers efficiënt te kunnen inzetten moet je ze natuurlijk eerst ontdekken. In een talentgesprek ga je op zoek naar deze sterktes, breng je in kaart waarin mensen kunnen groeien, zodat ze hun sterktes nog efficiënter kunnen inzetten en zoek je samen oplossingen voor die dingen waar medewerkers niet goed in zijn.
In deze workshop leer je hoe je talentgesprekken met je medewerkers kan voeren. We leren door te doen. De tools die we aanreiken, oefenen we ook meteen, zodat je er nadien onmiddellijk mee aan de slag kan.

Hoera een conflict!

DSC_0792bIn een conflict zijn alle betrokkenen verantwoordelijk voor het conflict en de oplossing ervan. Het heeft geen zin te zoeken naar dé oorzaak of dé schuldige. Je zal dé oorzaak nooit vinden en bovendien heeft iedereen een aandeel. Veel interessanter om ons over te buigen is: wat doe ik samen met het team in mijn organisatie zodat hier gebeurt wat er gebeurt?
In deze workshop krijg je zicht op hoe conflicten ontstaan, in stand worden gehouden en escaleren. Je leert hoe je tijdig kan ingrijpen en hoe je een conflict kan ombuigen tot iets constructiefs.

Stress en burn-out. Een relationeel probleem!

burn-outStress en burn-out kan je maar aanpakken als je intervenieert op de verschillende niveau’s die het risico op stress en burn-out verhogen: het individu, het team, de leidinggevende, de organisatie, de maatschappij. In die zin is stress en burn-out geen individueel, maar een relationeel probleem.
In deze workshop krijg je informatie over hoe stress en burn-out ontstaan.
Hoe je op de verschillende niveau’s acties kan ondernemen om stress en burn-out te voorkomen en een gezonde werkcontext kan creëren.
En wat alle betrokkenen in een organisatie kunnen doen in het geval er zich toch een probleem van stress of burn-out voordoet.
Je neemt je eigen organisatie onder de loep en ontwerpt een aantal concrete acties.

Teamcoaching

Veranderprocessen en Appreciative Inquiry

Geef een reactie