Wat zijn de implicaties van het nieuwe loopbaanmodel?

In onze vorige blogs hebben we aangegeven dat medewerkers uit de brede welzijns- en gezondheidssector meer dan in andere sectoren kiezen voor jobs waarin zij hun roeping kwijt kunnen.  Hoewel dit aansluit bij het nieuwe loopbaandenken waarin subjectief loopbaansucces aan belang wint, zien we het toch ook al eens mislopen: medewerkers die opbranden, de verbinding verliezen met de organisatie of de sector verlaten. Dat is jammer. Als één van de redenen om dit te verklaren hebben we de overgang van het oude naar het nieuwe loopbaanmodel naar voren geschoven. In het nieuwe loopbaanmodel staat – naast subjectief loopbaansucces –  zelfsturing centraal.

Deze blog willen we het meer in detail hebben over wat zelfsturing in de loopbaan is en wat de implicaties ervan zijn voor medewerkers, de personeelsafdeling en leidinggevenden.

 

Wat is zelfsturing in de loopbaan precies?

Briscoe en Hall (2006) identificeren vier loopbaanattitudes die, wanneer een individu over alle vier deze attitudes beschikt, in staat stelt de eigen loopbaan actief te sturen. We kunnen deze vier attitudes weergeven aan de hand van een menselijk figuurtje:

 

 • De buik staat voor doelgerichtheid. Iemand met een sterke buik heeft een duidelijke loopbaanidentiteit met duidelijke prioriteiten. Daarom kan zo iemand vertrouwen op de eigen intuïtie wanneer hij of zij voor een professioneel dilemma geplaatst wordt.
 • De armen staan voor zelf-initiatie. In essentie staan sterke armen voor het vermogen om zelf initiatief te nemen en actief kansen te creëren. Iemand met zwakkere armen wacht eerder af tot de omgeving kansen biedt.
 • Het hoofd staat voor aanpassingsvermogen. Mensen met een sterk ontwikkeld hoofd beschikken over de mentale flexibiliteit om in de ruimere context opportuniteiten te zien, waardoor zij zich kunnen aanpassen en nieuwe kennis kunnen opdoen.
 • De benen staan voor mobiliteit. Mensen met sterke benen houden er van om in fysiek nieuwe contexten geplaatst te worden, een andere afdeling, een andere organisatie en ja, eventueel een ander land. Mensen met benen durven een context te verlaten die niet meer bij hen past.

En nu?

Het veranderende loopbaan model en de onvoorspelbaarheid van individuele loopbanen vraagt dus dat mensen zelf hun loopbaan in handen nemen. Dit impliceert dat er meer ruimte nodig is voor onderhandeling tussen medewerker en organisatie.

Beide partijen dienen dezelfde taal te spreken en te handelen conform het nieuwe loopbaandenken. Wat betekent dat concreet?

Voor het individu:

 • Het ontwikkelen van zelfsturing in de loopbaan, oftewel het ontwikkelen van loopbaanattitudes. Hoe dat mogelijk is kan je ontdekken in onze workshop op 16 november.

Een valkuil voor individuen is te blijven hangen tussen de twee modellen:

 • Vragen naar ontwikkelingsmogelijkheden (nieuwe model), maar bij afwezigheid daarvan verzuimen nieuwe vruchtbaardere oorden op te zoeken (oude model)

Voor de personeelsafdeling:

 • Het nieuwe loopbaanmodel onderwerp maken van dialoog en zorgen voor een duidelijk loopbaanaanbod. Wat is een loopbaan bij onze organisatie? Wat kunnen we bieden en wat niet? Wie speelt daarin welke rol?

Een valkuil voor personeelsafdelingen:

 • Roepen dat mensen hun loopbaan zelf in handen moeten nemen (nieuwe model), maar daarbij verzuimen om processen die impliciet het oude loopbaanmodel in stand houden aan te pakken. B.v. strakke functiebeschrijvingen die jobcrafting belemmeren, niet transparante spelregels voor interne mobiliteit, sterke focus op competentieprofielen met minder aandacht voor talenten,…

Voor leidinggevenden:

 • Voorbeeldfunctie vervullen in het vorm geven van een talentcultuur die het nieuwe loopbaanmodel onderschrijft. Concreet kan dit b.v. zijn: mobiliteit in het team bevorderen en belonen, coachen op loopbaanattitudes, jobcrafting op teamniveau toelaten,…

Valkuilen voor leidinggevenden

Mobiliteit onderschrijven (nieuwe model), maar zich gedragen als een bedrogen echtgenoot wanneer een medewerker het team verlaat (oude model).

Het mag duidelijk zijn dat alle betrokken partijen hun rol te spelen hebben in het ten volle omarmen van het nieuwe loopbaanmodel. Blijven hangen tussen de twee modellen zorgt bij iedereen voor dubbelzinnigheden en op de langen duur voor frustraties bij alle betrokkenen. 

 

Kom naar onze workshop rond zelfsturing in de loopbaan.

 • Ontdek wat de wetenschappelijke modellen zijn die hedendaagse loopbanen structureren.
 • Leer wat zelfsturing in de loopbaan precies inhoudt.
 • En ga in dialoog met collega’s en professionals uit de sector om te bekijken hoe zelfsturing bij individuen kan ontwikkeld worden.

Lesley Vanleke (CareerCoach®) en Inge Singulé (Procescoaching.be)