Enkele voorbeelden

 • geen nee kunnen zeggen
 • toenemende administratieve eisen
 • eindeloos vergaderen
 • permanent beschikbaar moeten/willen zijn
 • conflicten in teams
 • gebrek aan open communicatie en transparantie
 • gebrek aan vertrouwen
 • een te snelle opeenvolging van veranderingen en fusies en de ‘verandermoeheid’ die daarmee gepaard gaat
 • te veel dingen moeten doen die je minder goed kan of graag doet
 • te veel regels en procedures
 • te weinig tijd om met de essentie van je job te kunnen bezig zijn (de cliënt of de medewerker)
 • te veel hiërarchie
 • logge systemen
 • beperkte middelen
 • te weinig competente leidinggevenden
 • te weinig ruimte voor groei en ontwikkeling
 • verouderde managementprincipes

Geef een reactie