CareerCoach® info

CareerCoach® is een handige en innovatieve carrièretool die door CareerCoach, Thalento en UAntwerpen werd ontwikkeld. De test is wetenschappelijk onderbouwd, gebruiksvriendelijk en resulteert in een visueel krachtig rapport, dat zowel de organisatie als de medewerker een waardevol inzicht biedt in:

1. Loopbaanwaarden: het intern loopbaankompas 

Wat drijft mensen in hun loopbaan? De intrinsieke motivatie die volgt uit een heldere loopbaanvisie verhoogt de kans op persoonlijk loopbaansucces. Dit leidt tot medewerkers die zich verbinden met de organisatiedoelen en met zelfvertrouwen verandering aankunnen.

2. Loopbaanattitudes: de drijfveren voor zelfontplooiing 

Persoonlijk loopbaansucces bereik je door zelf actie te ondernemen en opportuniteiten te creëren. Je ambities volgen is ook waardevol voor de organisatie. Een zelfsturend leer- en loopbaangedrag en de daarbij horende attitudes zijn daarbij onontbeerlijk.

3. Energie & Stress Balans: de loopbaanbarometer 

De loopbaan is een marathon, geen sprint. Voor een virtuoze loopbaanspiraal controleer je best frequent het inspanningsniveau. Voldoende uitdaging stimuleert bevlogenheid. Langdurige over- of onderbenutting van individuele capaciteiten zijn recepten voor stress, burn-out en bore-out.